Bestuur

Bestuur:

Jan Vossen, voorzitter & horeca (06-12 13 52 60) vske@planet.nl

Jan Vossen / Hans Geurts  secretaris  info.hetwittekerkje@kpnmail.nl

Hans Geurts, penningmeester 

Twan Beurskens, vice voorzitter & personeelsplanning

Bert Lintjens, Bestuurslid

 

 Buurtvereniging “Voorstad St. Jacob”

 Correspondentieadres

 Voorstad St. Jacob 72

 6041 LN  Roermond

  e-mail: info.hetwittekerkje@kpnmail.nl

 

Stichting het Witte Kerkje is de huurder van het gebouw, dat aan het Bisdom toebehoort en is tevens de exploitant en de verhuurder van de zalen.

Het bestuur van de Stichting is hetzelfde als van Buurtvereniging Voorstad St. Jacob.

 

Inlichtingen over het huren van zalen:

Jan Vossen of Hans Geurts

E-mail: info.hetwittekerkje@kpnmail.nl

 

De ruimten in het Witte Kerkje zijn niet te huren voor privéfeesten etc.