Bestuur

Jan Vossen, Voorzitter, Horeca. (06-12 13 52 60) vske@planet.nl

Jan Vossen / Hans Geurts, Secretaris a.i. info.hetwittekerkje@kpnmail.nl

Hans Geurts, Penningmeester

Carla Klaver, Vice voorzitter

Sef Beeren, Bestuurslid

Marjo Hendrix, Bestuurslid

Buurtvereniging “Voorstad St. Jacob”

Correspondentieadres

Voorstad St. Jacob 72

6041 LN Roermond

e-mail: info.hetwittekerkje@kpnmail.nl

Stichting het Witte Kerkje is de huurder van het gebouw, dat aan het Bisdom toebehoort en is tevens de exploitant en de verhuurder van de zalen.

Het bestuur van de Stichting is hetzelfde als van Buurtvereniging Voorstad St. Jacob.

Inlichtingen over het huren van zalen:

Jan Vossen of Hans Geurts

E-mail: info.hetwittekerkje@kpnmail.nl

De ruimten in het Witte Kerkje zijn niet te huren voor privéfeesten etc.